Inbreng begroting 2017

Maassluis Inbreng CDA Maassluis begroting 2017

De wereld kijkt vol verwachting uit wie er vannacht tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen. De harten van de kinderen in het land, en misschien wel het meest in Maassluis, kloppen op hun beurt vol verwachting over de komst van Sinterklaas. En ons hart klopt met bijna net zo veel verwachting over wat deze begrotingsbehandeling brengt.

Het CDA Maassluis wil u meenemen door de begroting en dat doen we niet alleen door ons verstand maar ook ons hart te volgen. Door niet alleen op het zichtbare te focussen maar ook in te zetten op wat het oog niet direct ziet. Niet alleen gericht op het nu, maar ook op de toekomst.
Inbreng begroting 2017 - tweede termijn

Voorzitter,

Gisteren is het CDA Maassluis met u door de begroting heen gelopen door ons verstand en ons hart te volgen. We hebben ons daarbij niet alleen gericht op het zichtbare maar ook ingezet op dat wat het oog niet direct ziet maar het hart wel raakt. Gericht op volgend jaar en op de toekomst.
Subscribe to Inbreng begroting 2017