Artikel 51 vragen incident Shell Pernis

Voor de tweede keer in korte tijd is een incident in de Botlek. De vorige keer, toen er een rookpluim bij Lyondell te zien was, hebben we daar middels vragen in actualiteiten halfuur aandacht gevraagd. Afgelopen weekend is er in het proces bij Shell Pernis een kortsluiting ontstaan, daarna zijn overtollige gassen afgefakkeld. Naar aanleiding van het incident heeft het CDA Maassluis de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wanneer bent u als college op de hoogte gesteld van de calamiteiten?
  2. We gaan ervan uit dat Shell uiteraard volgens wetgeving heeft gehandeld en vernemen graag of Shell de calamiteit zelf heeft gemeld.
  3. Het langdurig affakkelen van overtollige gassen is toegestaan bij dit incident. Welke alternatieven zijn er naast affakkelen. Hadden de gassen ook afgepompt kunnen worden? Waarom is gekozen voor affakkelen en hoe is de afweging gegaan? En kan dit voorkomen worden in de toekomst?
  4. De raffinage fabrieken van Shell werken blijkbaar als keten, in hoeverre heeft deze ketenvorming geleid tot extra affakkelen? En is ketenvorming niet risico vergrotend in dit soort processen?
  5. Welke controles (datum en bevindingen) hebben in de afgelopen 18 maanden plaatsgevonden bij Shell Pernis en welke opvolging is daaraan gegeven?
  6. Welke sancties staan er op het ontstaan van deze calamiteit? Wanneer wordt bekend of en zo ja welke sanctie wordt opgelegd?
  7. We begonnen onze inleiding met het incident bij Lyondell, na dit incident bij Lyondell zou DCMR aansturen op een intern onderzoek door het bedrijf. Zijn de uitkomsten hiervan al bekend en zo ja, kunt u deze met ons delen?