Hoofdstuk 10: Een financieel gezonde stad

   Zuinigheid met vlijt  

De financiën van de gemeente Maassluis moeten op orde moeten zijn. Dit betekent voor het CDA Maassluis dat de begroting sluitend moet zijn, maar ook dat structurele lasten worden afgedekt door structurele baten. Vooruitschuiven van moeilijke keuzes is geen optie, problemen mogen niet worden afgewenteld op toekomstige generaties. Om desondanks goed beleid te kunnen maken en uitvoeren, mag het belang van de mensen in dienst van de gemeente nooit onderschat worden. De gemeente moet investeren in goed opgeleide medewerkers en hen een uitdagende werkomgeving bieden.