9.5 stadspromotie

Om meer consumenten, toeristen en bedrijven naar onze stad te trekken is het nodig om te investeren in de promotie van onze stad. Het CDA Maassluis ziet meerwaarde in een constructief promotieplan waarmee de kwaliteiten van Maassluis nog meer bekendheid krijgen.

  • Investeren in toerisme vraagt om een consistent, wervend beleid dat door bedrijven, organisaties en de gemeente samen wordt vormgegeven en uitgedragen.
  • Stichting Promotie Maassluis en de stadspromotor vormen de spil en het gezicht van het promotiebeleid.
  • In het promotieplan spelen de Haven van Maassluis alsmede de vlieten en aansluiting bij het Midden-Delfland gebied een belangrijke rol in de waterzijdige benadering van Maassluis.
  • De gemeente Maassluis moet scherp en alert zijn op plannen en ontwikkelingen uit de provincie en het Rijk. Op plannen die niet bijdragen of afbreuk doen aan de recreatieve kwaliteiten van Maassluis en omgeving dient de gemeente krachtig en adequaat te reageren.