9.4 de maatschappelijke rol van bedrijven, ondernemers en organisaties

In een betrokken samenleving nemen inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samen initiatieven om problemen aan te pakken.

  • Het CDA wil maatschappelijk betrokken ondernemen bevorderen. Het uitgangspunt hierbij is dat deze manier van ondernemen een toegevoegde waarde is voor alle partijen.
  • Ondernemingen worden door de gemeente actief betrokken bij sociale uitdagingen. Voorbeelden zijn het geven van voorlichting op scholen, stages, hulp bij het voorkomen van schulden door financiële dienstverleners of het re-integreren van jonggehandicapten en herintreders. De gemeente is hierin stimulerend en faciliterend en heeft ook een duidelijke voorbeeldfunctie.