9.3 lokale economie

Lokaal ondernemerschap is van groot belang! Onze lokale ondernemers en bedrijven bieden werkgelegenheid en bepalen in hoge mate de levendigheid van Maassluis en de voorzieningen voor inwoners. Zij maken de stad aantrekkelijk. Daarbij vergeet het CDA Maassluis niet dat lokale ondernemers veelal de sponsors zijn van ons verenigingsleven. Het belang van de lokale ondernemer kan ook daarom niet genoeg worden benadrukt en wordt dan ook actief door de gemeente uitgedragen. Maar het blijft niet alleen bij uitdragen in woord. Het CDA Maassluis wil ook dat de gemeente het makkelijker maakt voor ondernemers en bedrijven in onze stad. Dit kan door in economisch lastige tijden de regeldruk aan te pakken en lokale lasten te laten dalen.

  • Het CDA Maassluis wil dat Maassluis zich profileert als ondernemersvriendelijke en innovatieve gemeente.
  • De gemeente ondersteunt en activeert initiatieven bij bedrijven en instellingen en de eigen organisatie op het gebied van Fair Trade.
  • Maassluis blijkt onlangs sterk gestegen te zijn op een ranglijst met aantrekkelijke gemeenten voor ondernemers. Het is de ambitie van het CDA Maassluis dit vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.
  • Het CDA Maassluis is voor een onderzoek naar het afschaffen van precariobelasting en reclamebelasting.
  • Ondernemers zijn onmisbaar voor de vitaliteit van onze stad. De bestaande overleggen moeten worden gecontinueerd en waar wenselijk geïntensiveerd.
  • De wethouder economie is een belangrijke schakel tussen de gemeente Maassluis, het gemeentebestuur en het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat de wethouder daarom regelmatig bezoeken brengt aan ondernemingen.
  • Actieve acquisitie is een noodzakelijk middel om de leegstand te bestrijden, maar ook om een evenwichtig winkelaanbod te krijgen en te houden in Maassluis. Deze gemeentelijke acquisiteur heeft een initiërende en faciliterende rol tussen bedrijfsleven, gemeente en vastgoedpartijen.
  • De gemeente moet één aanspreekpunt hebben voor bedrijven. Daarin moet goede dienstverlening wordt geboden en snelle afhandeling van procedures. Het CDA Maassluis staat positief tegenover een mentorproject en nieuwe initiatieven voor ondersteuning van startende ondernemers. Nadrukkelijk wordt gezocht naar versterking van netwerkmogelijkheden en samenwerking tussen ondernemers.