9.2 een levendig bedrijfsleven

Maassluis heeft door haar beperkte oppervlakte weinig extra ruimte voor economische bedrijvigheid. Juist daarom is het van belang om onze bestaande bedrijven te koesteren. De beperkte ruimte voor extra bedrijvigheid vraagt om een zorgvuldige invulling. Het CDA Maassluis streeft naar het aantrekken van nieuwe bedrijven en wil ruimte bieden aan bestaande ondernemers om uit te breiden. Hiermee wordt continuïteit gewaarborgd en ontstaan nieuwe arbeidsplaatsen.

  • Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet duidelijk aan de lokale ondernemers kenbaar worden gemaakt.
  • Een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor ondernemers is een verzorgde omgeving. De buitenruimte op – toekomstige - bedrijventerreinen moet extra aandacht en inzet krijgen. Parkmanagement, Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) en ondernemersfondsen kunnen daar aan bijdragen.
  • Het CDA Maassluis staat positief tegenover de ontwikkeling van een representatief Business Centrum Maassluis waar verschillende ondernemers en bedrijven met elkaar service en ruimte delen. De gemeente kan hierin een stimulerende rol vervullen.
  • De complexiteit van de combinatie wonen en werken in één wijk wordt het meest zichtbaar in de Kapelpolder. De gemeente speelt een verbindende rol en faciliteert de wijk zo dat zowel bedrijven als inwoners op een goede manier kunnen werken en wonen. Dit betekent voor het CDA Maassluis investeren in goede verkeersafwikkelingen en meer en betere groenvoorzieningen.
  • Particuliere initiatieven voor woningbouw en bedrijvigheid worden door de gemeente positief benaderd en in goed overleg verder vormgegeven.
  • Bedrijventerrein de Dijk vraagt om snelle ontwikkeling, ook omdat de gemeente nu jaarlijks veel geld moet betalen voor de niet verkochte gronden.