9.1 onze winkeliers

Winkels zijn de ruggengraat van een aantrekkelijke stad. Het is van economisch en maatschappelijk belang dat Maassluis beschikt over een vitale en toekomstbestendige detailhandel. Het CDA Maassluis wil dit bereiken door creatief mee te denken om de detailhandel te versterken en door winkelcriminaliteit aan te pakken.

 • Het CDA Maassluis wil dat de gemeente samen met de detailhandel komt met een detailhandelsvisie op e-commerce. Het CDA Maassluis ziet kansen in de realisatie van één digitaal winkelcentrum Maassluis dat gekenmerkt wordt door één digitale kassa. De gemeente kan hierin een initiërende en ondersteunende rol spelen.
 • Vanuit onze visie op de samenleving en in het belang van de kleine ondernemers is het CDA Maassluis tegen de algemene vrijstelling van de winkeltijden. Over twee jaar dient er onder alle winkeliers een zorgvuldige evaluatie plaats te vinden over het effect van de huidige regeling.
 • Het CDA Maassluis wil dat de gemeente een verordening opstelt om leegstand te bestrijden.
 • De Koningshoek is het centraal gelegen winkelcentrum. De gemeente werkt mee aan een voortvarende renovatie in het belang van de ondernemers en de klanten. Mogelijke initiatieven voor uitbreiding moeten passen in de omgeving en bij de marktontwikkelingen.
 • Het CDA Maassluis onderstreept het belang van de ontwikkeling van de Vlietlocatie voor de winkeliers en de stad. De Binnenstad is gebaat bij het hebben van een grote winkel als publiekstrekker.
 • Haalbare initiatieven vanuit de winkeliers worden altijd serieus overwogen door de gemeente en positief benaderd.
 • De wisselwerking tussen Koninghoek en Binnenstad moet met behulp van de gemeente gestimuleerd worden, teneinde beide centra sterker te maken en om het imago van de stad te verbeteren.
 • Winkelcentra Steendijkpolder en Palet hebben zelf het initiatief genomen tot verbetering van de uitstraling en verdienen hulp van de gemeente om het werk rond de centra af te ronden. De openbare ruimte rondom het de winkelcentra moet goed onderhouden worden en aantrekkelijk blijven.
 • Veiligheid rond de winkelcentra moet hoog op de gemeente agenda blijven staan.
 • De gemeente ondersteunt de winkelgebieden met actieve acquisitie. Hierbij wordt rekening gehouden met het bestaande winkelaanbod en het vullen van leegstaande panden met passende winkels.
 • De resultaten die met de actieve acquisitie behaald zijn, worden regelmatig geëvalueerd met de gemeenteraad en de ondernemers.