Hoofdstuk 9: Een bedrijvige stad

   Ruimte voor ondernemen  

Het CDA Maassluis wil de komende vier jaar werken aan een ondernemersvriendelijke gemeente. Een gemeente waar het ondernemerschap ruimte krijgt en het bedrijfsleven en het bestuur samen optrekken en zo de lokale economie een impuls geven. Vaak met de beste bedoelingen is de overheid de afgelopen jaren steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Het CDA Maassluis vraagt maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers en vindt dat daar meer ruimte voor ondernemers tegenover moet staan. Dat betekent terughoudendheid als het gaat om nieuwe regelgeving en kritisch kijken naar bestaande procedures. Het CDA Maassluis wil bestaande ondernemers in onze stad ondersteunen en nieuwe werkgelegenheid realiseren.