Hoofdstuk 8: Een aantrekkelijke woonstad

   Een stad in ontwikkeling  

Het CDA Maassluis wil investeren in een stad met een goede sociale samenhang. Een stad die in balans is. Belangrijk is een woningbestand met een evenwichtige bevolkingsopbouw. Dit betekent voor ons dat we willen blijven investeren in aantrekkelijke woonservicezones, maar ons ook inzetten voor voldoende goedkope woonruimtes voor jongeren. Wij willen blijven bouwen aan een stad waarin mensen zich thuis voelen. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming in ons ruimtelijk beleid tussen ruimte voor wonen, werken en recreëren.