Hoofdstuk 7: Een verkeersveilige stad

   De stad verbinden  

Het CDA Maassluis wil dat iedere verkeersdeelnemer zich op een prettige manier kan verplaatsen door onze stad. Maassluis is een dichtbebouwde stad en kent veel verkeersbewegingen. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid staan voorop. Dat is de basis, maar het CDA Maassluis wil zeker ook de belevingswaarde van routes verhogen.