Hoofdstuk 5: Een sociale stad

   Zorg voor elkaar  

De belangrijkste uitdaging van deze tijd is de hervorming van onze verzorgingsstaat. Een groot deel van de zorg en ondersteuning valt straks onder de regie en de verantwoordelijkheid van de gemeente. De decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de komst van de Participatiewet zijn complexe processen. Met grote regelmaat treden veranderingen en vertragingen op in de wetgeving. Bundeling van bestuurskracht, kennis en volume is noodzakelijk. Het CDA Maassluis staat voor samenwerking met andere gemeenten.
Het CDA Maassluis zet zich in voor een stad waar mensen op passende zorg en ondersteuning kunnen rekenen. Passende ondersteuning betekent voor het CDA Maassluis dat niet hetgeen waar iemand recht op heeft leidend is, maar dat waar iemand mee geholpen is.