Hoofdstuk 3: Een betrokken stad

   Een stad waar je thuis bent  

Het CDA Maassluis is een partij die vanuit haar uitgangspunten staat voor een samenleving met ruimte voor particuliere initiatieven. De komende jaren zal nog meer dan voorheen de nadruk komen te liggen op het belang van actief burgerschap. Hierbij hoort het aanspreken van inwoners op hun verantwoordelijkheden voor zichzelf en hun omgeving. Dit vraagt echter ook een lokale overheid die betrokkenheid en bevlogenheid toont bij initiatieven van inwoners, verenigingen en bedrijven.