1.5 een kindvriendelijke stad

Het CDA Maassluis wil dat Maassluis een kindvriendelijke stad is. Buitenspelen is leuk! Buitenspelen is belangrijk: voor de gezondheid en het welzijn van kinderen en voor de onderlinge contacten in de wijk en buurt.

  • Meer speeltuintjes, meer formele en informele speelruimte voor kinderen in de eigen buurt is de inzet van het CDA Maassluis. Speelgelegenheden zijn niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar zijn ook de plekken waar kinderen, ouders en grootouders elkaar ontmoeten. Voor de uitvoering van de nieuwe speelruimtevisie wordt voldoende geld vrijgemaakt.
  • Nieuwe speelgelegenheden worden zoveel mogelijk in overleg met kinderen en ouders in de omgeving aangelegd.
  • Speeltuintjes in wijken moeten ook speelmogelijkheden bieden die geschikt zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking.
  • Elke buurt beschikt over een trapveldje of pannaveldje voor jongeren.
  • Trapveldjes worden in het reguliere maaischema voor sportvelden opgenomen.