1.3 een schone stad

Een opgeruimde, verzorgde openbare ruimte vergroot de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving van inwoners. Daarom is het van belang om inwoners te betrekken bij de wijk zodat ze zich nog meer verbonden en verantwoordelijk voelen. Anderzijds vraagt een schone stad om blijvende inzet vanuit de gemeente.

  • Hondenpoep op straat en op grasvelden waar het niet mag, blijft een grote ergernis bij inwoners. Daarom is het belangrijk dat er in iedere wijk voldoende uitlaatstroken worden gerealiseerd én onderhouden.
  • Het tijdig opruimen van vervuiling rondom flats draagt bij aan een betere leefomgeving. Hierbij kunnen inwoners betrokken worden.
  • Voorkomen van vervuiling kan alleen door mensen mede verantwoordelijk te maken voor hun buurt. Een schone straat nodigt minder uit om vuil op straat te gooien.
  • Het digitale en telefonische meldpunt Schoon, Heel en Veilig blijft bestaan en er wordt blijvend op ingezet om inwoners nog beter van dienst te zijn.
  • Mensen ergeren zich terecht aan “kleine dingen” zoals het vernielen en bekladden van voorwerpen en gebouwen. De gemeente herstelt binnen twee werkdagen na melding kleine vernielingen in de openbare ruimte. De kosten worden verhaald op de dader.
  • Onkruidbestrijding moet beter en effectiever. Initiatieven om inwoners daarbij te betrekken worden gestimuleerd.