1.2 een groener Maassluis

In onze stad wordt dagelijks door de groenmedewerkers hard gewerkt om het openbaar groen te onderhouden. Ondanks deze inzet, kan Maassluis een verbeterslag maken als het gaat om de groenbeleving van inwoners. Het CDA wil daarom dat er in het beleid van de gemeente een hogere prioriteit wordt gegeven om de beleving van het groen in onze stad te vergroten.

  • De kwaliteit, kwantiteit en de betekenis van groen in onze stad worden opnieuw tegen het licht gehouden. Het huidige groenstructuurplan uit 2001 wordt geactualiseerd op basis van een breed uitgezette enquête onder inwoners en consultatie van ‘groene’ belangengroeperingen.
  • De gemeente zorgt dat het groen langs de toegangswegen en de doorgaande wegen goed verzorgd is.
  • Maassluis wordt een groene stad door te werken aan bloemrijke bermen, uitbreiding van het bomenbestand en door meer heggen als afscheidingen toe te passen.
  • De dierenhoeken, verspreid over Maassluis, moeten blijven bestaan.
  • De vergroening van speelplekken draagt bij aan een groene woonbeleving. Nieuwe speelplekken dienen daarom zoveel mogelijk ‘vergroend’ te worden.
  • Onze stad is dichtbebouwd en daarom is het van belang het groene karakter van de parken te behouden. Bij de herstructurering van de binnenstad en Sluispolder-west wordt een stadspark gerealiseerd met speelvoorziening.
  • Bij alle nieuwe ruimtelijke projecten wordt het groen al vanaf de initiatieffase een onderdeel van de planvorming.
  • Bij bouwprojecten die in tijd uitlopen, wordt in overleg met de ontwikkelaar getreden om de leefomgeving van de wijk op peil te houden. Tevens moeten hekwerken rondom slecht onderhouden groen niet te lang het beeld bepalen.