1.1 mensen maken hun leefomgeving

De gemeente Maassluis kan nog meer gebruik maken van de denkkracht van onze inwoners en de inzet die veel inwoners leveren voor een betere leefomgeving.

  • Met wijkbewoners wordt het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde gemeentelijke budget passen, worden vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop aangepast.
  • Het CDA ziet een meerwaarde in het werken met buurtconvenanten waarin bewoners, organisaties, verenigingen, politie en scholen samenwerken met de gemeente om zo tot een gedragen wijkaanpak te komen.
  • De drie gebiedsoverleggen spelen een rol in het verbeteren van de fysieke leefomgeving en de veiligheid. In de toekomst moeten deze overleggen veranderen van opzet en worden verenigingen en bedrijven ook uitgenodigd voor het overleg.
  • De gemeente ondersteunt duurzame verbanden in de wijken van bijvoorbeeld wijkverenigingen en bewonersverenigingen. Initiatieven van inwoners om de leefbaarheid, de veiligheid of de sociale cohesie in de wijk te verbeteren worden gestimuleerd.