Hoofdstuk 1: Een leefbare stad

   Maassluis mooier maken   

Een stad wordt nergens zo beleefd als in de openbare ruimte. Goed onderhouden wegen en trottoirs, maar ook aantrekkelijke speelvoorzieningen en meer groen zijn niet alleen belangrijk om de leefbaarheid van wijken te vergroten maar ook om Maassluis mooier te maken. De gemeente moet hierop zelf extra inzet plegen en tegelijkertijd inwoners daarbij betrekken.