Verantwoording

Het bestuur van het CDA Maassluis biedt hierbij het verkiezingsprogramma 2014-2018 aan. Het programma is opgesteld door een daartoe ingestelde programma-commissie, bestaande uit Corine Bronsveld - Snoep, Jaap Poldervaart
en Frits Zandman.

De commissie heeft bij het opstellen van het programma veel overleg gehad met de leden van de raadsfractie. Ook is aan een groot aantal verenigingen en instellingen gevraagd om wensen kenbaar te maken voor opname in het programma. Hierop zijn diverse en zeer bruikbare reacties ontvangen waarmee bij de opstelling van het programma rekening kon worden gehouden.

De in het programma opgenomen punten dienen niet alleen als ideeën voor de verkiezingscampagne, maar vooral ook als kompas voor onze inzet in de Maassluise politiek in de komende vier jaren.

Wij hopen dat dit programma, dat is vastgesteld in de ledenvergadering van
20 november 2013, bijdraagt aan een succesvolle campagne.

Maassluis, november 2013

Namens het bestuur van het CDA Maassluis,

Ed Wilkes, voorzitter